CIRI-CIRI KAIN RASULULLAH ﷺ

Abu Burdah menyatakan: Aisyah r.a mengeluarkan sehelai pakaian yang kasar dan sehelai kain sarung tebal kepada kami. Kemudian dia berkata: Ruh Rasulullahﷺ dicabut ketika memakai dua pakaian ini. Al-Asy’ats bin Salim menyatakan: ibu saudaranya, menceritakan daripada bapa saudaranya (bapa saudara kepada ibu saudaranya), dia berkata: Ketika aku berjalan di kota Madinah, Tiba-tiba ada seseorang yang […]

SERBAN RASULULLAH ﷺ

SERBAN RASULULLAH ﷺ “Nabi saw. memasuki kota Mekkah pada waktu pembebasan kota Mekkah, beliau memakai serban hitam.” (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari `Abdurrahman bin Mahdi, dari Hammad bin Salamah. Hadist inipun diriwayatkan pula oleh Mahmud bin Ghailan, dari Waki’, dari Hammad bin Salamah, dari Abi Zubair, yang bersumber dari Jabir r.a.) “Sesungguhnya Nabi  ﷺ […]

PEDANG, BAJU DAN TOPI BESI RASULULLAH ﷺ

“Salut hulu pedang Rasulullah ﷺ terbuat dari perak.” (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Wahab bin Jarir, dari ayahnya dari Qatadah, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) “Samurah mengaku bahwa ia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah ﷺ Sedangkan pedang Rasulullah saw. itu berbentuk Hanafiyya*.” (Diriwayatkan oleh Muhammad bin syuja’ al Baghdad, dari Abu `Ubaidah […]

CINCIN RASULULLAH ﷺ

CINCIN RASULULLAH ﷺ “Cincin Rasulullah ﷺ terbuat dari perak sedangkan permatanya dari Abessina (Habsyi)”. (Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa’id dan sebagainya, dari `Abdullah bin Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) “Tatkala Rasulullah ﷺ hendak menulis surat kepada penguasa bangsa `Ajam (asing), kepadanya diberitahukan: “Sungguh bangsa `Ajam tidak akan […]

KHUF DAN SANDAL RASULULLAH ﷺ

“Sesungguhnya raja *an-Najasyi menghadiahkan sepasang khuf hitampekat kepada Nabi ﷺ lalu Nabi saw. memakainya dan kemudian ia berwudlu dengan (hanya) menyapu keduanya (yakni tidak membasuh kaki).” (Diriwayatkan oleh Hinad bin Siri, dari Waki’, dari Dalham bin Shalih, dari Hujair bin `Abdullah, dari putera Buraidah, yang bersumber dari Buraidah r.a.) Khuf ialah sejenis kaos kaki tapi […]

PAKAIAN RASULULLAH ﷺ

“Pakaian yang paling disenangi Rasulullah ﷺ adalah Gamis.” (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid ar Razi, dari al Fadhal bin Musa, diriwayatkan pula oleh Abu Tamilah dan Zaid bin Habab, ketiganya menerima dari `Abdul Mu’min bin Khalid, dari `Abdullah bin Buraidah, yang bersumber dari Ummu Salamah* r.a.) Ummu Salamah r.a. adalah Ummul Mu’minin Hindun binti Mughirah […]

CELAK MATA RASULULLAH ﷺ

Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu `Abbas r.a. dikemukakan: Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: “Bercelaklah kalian dengan Itsmid*, karena ia dapat mencerahkan pengliahatan dan menumbuhkan bulu mata. Sungguh Nabi ﷺ Mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. Tiga olesan di sini dan tiga olesan di sini.” (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid […]

UBAN DAN SEMIR RAMBUT, CELAK RASULULLAH ﷺ

Rasulullah

UBAN RASULULLAH ﷺ Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik r.a.: “Pernahkah Rasulullah ﷺ menyemir rambutnya yang telah beruban?” Anas bin Malik menjawab:”Tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar r.a. pernah mewarnai (rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan katam.” (Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Abu Daud, dari Hamman yang bersumber dari Qatadah) […]

RAMBUT & CARA BERSISIR RASULULLAH ﷺ

Rasulullah

RAMBUT RASULULLAH ﷺ “Rambut Rasulullah ﷺ  mencapai pertengahan kedua telinganya.” (Diriwayatkan oleh `Ali bin Hujr, dari Ismail bin Ibrahim, dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.) “Rasulullah ﷺ  adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya.” (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani’, dari Abu Qathan, dari Syu’bah dari […]

Masukkan kata pencarian disini