Sejenak Pagi #25: Beberapa Jalan Kebaikan

Sejenak Pagi: Beberapa Jalan Kebaikan

Dari Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah ra., katanya : “Saya berkata: Ya Rasululloh, amalan manakah yang lebih utama – banyak fadhilahnya?” Beliau SAW. menjawab: “Yaitu beriman kepada Alloh dan berjihad untuk membela agama-Nya.” Saya bertanya lagi : “Hamba sahaya manakah yang lebih utama?” Beliau SAW. menjawab: “Yaitu yang dipandang terindah bagi pemiliknya serta yang termahal harganya.” Saya bertanya pula: “Jikalau saya tidak dapat mengerjakan itu -yakni berjihad fi-sabilillah ataupun memerdekakan hamba sahaya yang mahal harganya, maka apakah yang dapat saya lakukan?” Beliau SAW. bersabda: “Berilah pertolongan kepada seseorang pekerja – shani’ – atau engkau mengerjakan sesuatu kepada seseorang yang kurang pandai bekerja – akhraq.” Saya berkata pula: “Ya Rasululloh, bukankah Tuan telah mengetahui, jikalau saya ini lemah sekali dalam sebahagian pekerjaan?” Beliau SAW. bersabda: “Tahanlah keburukanmu, jangan sampai mengenai orang banyak, amalan sedemikian itu pun merupakan sedekah daripadamu untuk dirimu sendiri – yakni tidak mengganggu orang lain.” (Muttafaq ‘alaih)

Pelajaran yang terdapat di dalam hadist di atas :

1. Penjelasan tentang banyaknya jalan untuk mengerjakan kebaikan.

2. Kalau seseorang merasa  lemah dari suatu kebaikan maka bila ia mampu yang  lainnya kerjakanlah.

3. Kalau merasa tidak  berdaya semuanya, tahan itu keburukan jangan sampai  mengenai orang banyak.

4. Maka apabila kita tidak bisa mampu mengerjakan semuanya jangan  ditinggalkan semuanya.

?Kebajikan apa yang telah kamu lakukan, sesungguhnya Alloh mengetahuinya. Dan kelak Dia akan memberikan balasannya kepada kamu dengan balasan yang berlimpah, karena sesungguhnya Dia tidak akan berbuat aniaya terhadap seseorang barang sedikit pun;
“Dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Alloh Maha Mengetahuinya.” (Al-Baqarah: 215)

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

?❤?

———————————
Ikuti perkembangan Persyadha terbaru melalui:
? Website: https://persyadha.org
? Video Taklim: youtube/taklimtube
? FanPage: fb/persyadha/
? Twitter: @persyadha