Pitutur | Bersemangat

Pitutur | Bersemangat
“Kalau pengin dapat nazhroh harus semangat!.” (Abi Ihya’)

Nazhroh adalah pandangan Rahmat, pandangan kasih sayang yang berasal dari Allah ta’ala teruntuk para hamba-Nya yang Ia cintai. Nazhroh adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh orang mukmin. Sebab jika seorang hamba telah mendapatkan nazhroh dari Tuhan-Nya berarti hamba itu telah masuk dalam jajaran hamba yang dicintai Allah.

Sebagai seorang hamba, beroleh nazhroh merupakan anugerah yang sangat besar yang ia nantikan. Dengan nazhroh segala penyakit raga dan jiwa akan lenyap tak bersisa.

Maka memperoleh nazhroh bukanlah perkara yang enteng, melainkan butuh kesemangatan dan kesabaran pantang menyerah, memegangi prinsip tanpa mau di iming-imingi dunia yang semu.

Seseorang yang menjual janji Allah dengan harga yang murah tidak akan pernah dilihat dan diajak bicara oleh Allah, justru akan disiksa dengan siksa yang pedih.

Wallahu a’lam.